Nasza misja

Jesteśmy  rodzinnym zakładem zarządzanym aż do dziś przez członków rodziny założyciela. Dlatego też nasze myślenie, decyzje i działania nie mają zasięg krótkoterminowy, ale oparte są na wizji ciągłej przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju.

Projektujemy i produkujemy wysoce wyspecjalizowane, innowacyjne i efektywne rozwiązania sprężyste. Oferujemy również usługi indywidualnie dopasowane do każdego klienta.

Głównym celem naszych produktów jest wytworzenie i zastosowanie zgromadzonej siły, jak również magazynowanie potencjalnej energii.   W ten sposób nasze produkty przyczyniają się w wielu dobrach konsumpcyjnych, jako  często niewidoczne, ale technicznie i ekonomicznie niezbędne elementy, do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa.

Dzięki  naszym produktom, naszej wiedzy procesowej, naszym wykwalifikowanym, zmotywowanym i elastycznym pracownikom, a zwłaszcza naszej koncentracji na korzyściach dla klienta możemy osiągnęliśmy wiodącą pozycję  na rynku europejskim we wszystkich segmentach naszej podstawowej działalności.

Nasza wizja

Chcemy utrzymać tę pozycję długoterminowo i dlatego dążymy do ciągłego i trwałego rozwoju. Zwłaszcza w branży motoryzacyjnej w zakresie napędu oraz innych wymagających gałęziach przemysłu chcemy poprzez nasz produkt, wiedzę i usługi przekonać do siebie naszych potencjalnych klientów oraz być wiodącym przedsiębiorstwem w naszej branży.

Przyszłościowo chcemy również sprostać wymaganiom, które stawiane są przez klientów spoza rynku europejskiego, czyli strategicznych klientów na rynkach Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji Wschodniej. Dzięki nowym odbiorcom chcemy się konsekwentnie rozwijać i zwiększać wartość naszego przedsiębiorstwa, tak by zagwarantować ciągłość i bezpieczeństwo całej naszej grupie firmowej, we wszystkich lokalizacjach.

Założenia firmy

Nasze założenia firmy wskazują naszym pracownikom sposób myślenia i działania, tak by osiągnąć wymienione cele.

Wszystkie nasze działania mają na celu przede wszystkim dobro naszych klientów. Naszą główną misją jest zwiększenie ich użyteczności oraz przyczynić się do ich sukcesu. Orientacja na klienta, przy jednoczesnym zadowoleniu naszych pracowników i akcjonariuszy jest zatem podstawowym motywem naszych działań.

Tylko dzięki odpowiedniej motywacji i umiejętnościom możemy sprostać naszym wysokim wymaganiom. Aby to zagwarantować konieczne jest stałe poszerzanie własnych umiejętności, oparte przede wszystkim na osobistej samokontroli.

Warunkiem koniecznym do realizacji naszych celów firmowych jest elastyczność oraz chęć osiągnięcia odpowiednich wyników. Uzmysławiamy to nie tylko naszym klientom, ale również naszym przełożonym, kolegom oraz współpracownikom.

Każdy pracownik cieszy się zaufaniem firmy w użytkowaniu wartościowych przedmiotów. Jednocześnie prosimy każdego by obchodził się z mu powierzonymi rzeczami w sposób odpowiedzialny, tak, jakby była to jego prywatna własność. Oszczędnych myślenia i działania jest zatem warunkiem koniecznym do współpracy we wzajemnym zaufaniu.

Naszą uwagę skupiamy na jakości, w szerokim tego słowa znaczeniu. Nasz priorytet to zadowolony klient oceniający efekt końcowy naszej produkcji. Jakość oznacza nie tylko bezbłędne, niewadliwe produkty, ale to również główna wytyczna naszej ogólnej działalności.

Tylko w zespole możemy mieć silną pozycję na rynku. Dlatego też zachęcamy każdego pracownika by w pełni zaangażował się zawodowo i społecznie oraz wykorzystał swój potencjał oraz kreatywność tak byśmy wspólnie mogli odnieść sukces. Dzięki pracy zespołowej oraz globalnemu myśleniu możemy zapewnić sukces naszym klientom.

Działamy odpowiedzialnie w stosunku do pracowników, społeczeństwa oraz środowiska, a nasze produkty i usługi przyczyniają się do poprawy jakości życia. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, oraz ochrona środowiska to nasze priorytety podczas świadczonych przez nas usług. (stoją nad interesami ekonomicznymi).

 Traktujemy się nawzajem w sposób uczciwy i z szacunkiem. Jesteśmy zawsze gotowi do dialogu - wewnątrz firmy oraz z naszymi partnerami biznesowymi.

Wytyczne w zarządzaniu firmą

Wytyczne te to główny wyznacznik w relacjach kierownictwo – pracownicy. Są one podstawą trwałej, wydajnej pracy.

Zarządzanie przez dawanie przykładu

Oczekujemy od osób kierujących naszą firmą, że w codziennej pracy kierować się będą zasadami oraz głównymi celami firmy, a swoim postępowaniem stanowić będą przykład dla pozostałych pracowników. Ich przestrzeganie wytycznych firmy będzie dowodem wynikających z tego korzyści. Bezkompromisowo oczekujemy by wszyscy współpracownicy przestrzegali założonych norm.

Zarządzanie przez delegowanie zadań i odpowiedzialności

Przez delegację kompetencji, zadań i umiejętności zachęcamy naszych pracowników do osobistej inicjatywy, przedsiębiorczego myślenia i niezależnego działania. Dając im tym samym odpowiednie pole działania.

Zarządzanie przez promowanie i rozwój

Wiemy jak istotne jest odpowiednie wykształcenie oraz ciągłe doszkalanie naszych pracowników. Poprzez odpowiednio ukierunkowane oraz indywidualne wsparcie wybitnych pracowników, dążymy do osadzenia stanowisk kierowniczych osobami z własnych szeregów, wzmacniając tym samym lojalność pracowników do naszej firmy.

Zarządzanie przez informowanie i komunikację

Informujemy naszych pracowników o celach, strategiach i istotnych dla firmy danych, chcąc w ten sposób jasno i zrozumiale pokazać istotę i znaczenie podejmowanych decyzji. Promujemy innowacje firmy poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, poprzez konstruktywną krytykę oraz otwartość na nowe propozycje. Z popełnionych błędów wyciągamy wnioski i stanowią one dla nas impuls do ciągłego rozwoju.

Zarządzanie przez współpracę opartą na partnerstwie

Tolerancja, uczciwość, otwartość, wzajemny szacunek i chęć pomocy to podstawy naszej współpracy nie tylko w ramach naszej grupy, ale także w stosunku do naszych partnerów biznesowych. Obejmuje to również odpowiednie uznanie osiągnięć, jak i konstruktywną krytykę za błędy lub niewydajną pracę.