Rozwój

BRAND GROUP oferuje indywidualne rozwiązania.

Poprzez fachowe doradztwo, aktywnie wspieramy Państwa w procesie rozwoju nowych produktów.

Posługując się autorskimi programami kalkulacyjnymi jak i nowoczesnymi metodami symulacyjnymi (FEM) tworzymy oraz realizujemy innowacyjne, wysoce wytrzymałe produkty i komponenty. Długoletnie doświadczenie oraz wynikające z niego Know – How odzwierciedlają się w naszych projektach.

We współpracy z uniwersytetami, uczelniami wyższymi, dostawcami materiałów i innymi zewnętrznymi partnerami ciągle ulepszamy i rozwijamy nasze programy kalkulacyjne oraz  symulacyjne, opracowujemy nowe materiały oraz procesy produkcyjne.

Nasze centrum kontroli monitoruje stałą wysoką jakość naszych  produktów.

Nasi klienci doceniają naszą długoletnią rzetelność oraz  know-how w zakresie materiałów, konstrukcji  prototypów, zaawansowanych technologii produkcyjnych wykorzystywanych do produkcji bardzo wytrzymałych sprężyn.

Zwyczajne napięcie w sprężynie łukowej
Rozkład napięcia w obciążonej sprężynie łukowej
Rozkład napięcia w drucie (przekrój poprzeczny)

Kontakt

Dyrektor Rozwoju

Dr. Stephan Huber

tel: +49(2947)889-126

Fax: +49(2947)889-44-126

e-mail: SHuber@Federn-Brand.de

 

 

 

 

 

 

Artykuł "Transmission Technology International" Wrzesień 2010