Kariera

Jako innowacyjna firma wciąż poszukujemy entuzjastycznych pracowników, którzy chcą razem z nami kształtować przyszłość.

Na tej stronie znaleźć można informację jakie możliwości daje praca w BRAND GROUP.

Czekamy na Państwa zgłoszenia.

 

Kształcenie

W BRAND GROUP kształcimy zawodowo na najwyższym poziomie.

Brand Group to firma która fachowo kształci w wybranym przez Ciebie zawodzie.

Nowoczesne warsztaty szkoleniowe w naszych obiektach w Anröchte i Lüdenscheid, zmotywowani szkoleniowcy, technicy, majstrowie oraz inni pracownicy którzy chętnie przekażą swoją wiedzę. Już podczas szkolenia, zachęcamy do samodzielnej pracy.

Zarówno w szkole jak  i w zakładzie będziecie ciekawie i różnorodnie kształceni.

GROUP BRAND w swojej siedzibie w Anröchte oferuje co roku trzy miejsca szkoleniowe w zawodach technicznych oraz co dwa lata jedno miejsce dla osób wiążących swoją przyszłość z handlem. W zakładzie w Lüdenscheid szkolimy co roku dwie osoby w zawodach technicznych.

Zawody w których szkolimy

 • Handlowiec(szkolenia tylko w zakładzie Brand KG w Anröchte)

Podczas praktyk zbierane jest doświadczenie we wszystkich działach handlowych. Nasi praktykanci szkoleni są z zakresu zakupów, gospodarki materiałowej, dystrybucji, transportu oraz finansów i rachunkowości. Uczą się, jak organizować pracę, zarządzać procesami, produkcją i produktami tak by osiągnąć jak najlepsze wyniki. Dzięki nabytej wiedzy nasi praktykanci wspierają działania naszych pracowników począwszy od wstępnych negocjacji z klientem aż do realizacji zamówienia. Zdobywana jest praktyczna umiejętność posługiwania się oprogramowaniem ERP by móc lepiej koordynować pracę zakładu.

Począwszy od wystawiania faktur aż do zaawansowanej rachunkowości, pokazujemy jak samodzielnie wykonywać wszelkie zadania administracyjne. Nasi praktykanci wiedzą jak funkcjonuje dany dział i dzięki temu bez problemu mogą przejąć funkcję asystencką.

Nasi praktykanci oprócz zdolności językowych i matematycznych posiadają doskonałe umiejętności komunikacyjne i z łatwością nawiązują nowe znajomości. Chętnie pracują samodzielnie ale także w grupie. Elastyczność i oraz umiejętność pracy w sytuacji stresowej to ich główne cechy.

Zawody techniczne

• mechanik produkcyjny (szkolenia w Anröchte)

• specjalista do spraw sprężyn  (szkolenia w Lüdenscheid)

W zakładzie rozpoczynamy od szkolenia z zakresu narzędzi do obróbki metalu tak by później zdobytą wiedzę wykorzystać podczas konkretnych prac produkcyjnych. Na podstawie specjalistycznych rysunków technicznych tworzone są sprężyny, poddawane później kontroli zgodności z rysunkiem. Oprócz umiejętności ręcznej obróbki sprężyn oraz mechanicznego cięcia zdobywana jest także wiedza z zakresu programowania maszyn CNC.

Wymagamy od naszych praktykantów by nie tylko kontrolowali nasze maszyny ale przede wszystkim dbali o sprawny przebieg procesu produkcyjnego. Uczymy jak uzbrajać maszyny produkcyjne, uruchamiać linię produkcyjną oraz szybko identyfikować ewentualne źródło błędu i jak najszybciej je niwelować. Praktyki przeprowadzane są we wszystkich, niezbędnych dla zawodu działach, w których zatrudnieni są wykwalifikowani technicy.

 Nasi praktykanci interesują się  technologią, mają dobry zmysł przestrzenny, chętnie pracują w zespole są elastyczni oraz odporni na stres.

Praktyki / staże

Studenci

Studentom oferujemy jeszcze w trakcie studiów staże oraz praktyki. Bardzo ważne jest dla nas fachowe doradztwo oraz osobiste wsparcie, budując w ten sposób podstawy długoletniej i efektywnej współpracy.  

Ściśle współpracujemy z uniwersytetami i szkołami Południowej Westfalii, Soest, Instytutem Technologicznym Miasta Karlsruhe (KIT) oraz Politechnką w Ilmenau. Oczywiście równie otwarci jesteśmy na kandydatów z innych uczelni.

Czas trwania: Minimalny czas trwania stażu / praktyki to sześć tygodni.

Uczniowie

Zainteresowanym uczniom oferujemy trzytygodniowe praktyki. Nasza ofert skierowana jest do uczniów od klasy 9 wszystkich typów szkół.

Aplikacja

Prosimy o kontakt co najmniej pięć miesięcy przed terminem praktyk. Czekamy na zgłoszenia.

Kontakt

Dyrektor Personalny

Norbert Henneböhl

tel: +49(2947)889-610

e-mail: NHenneboehl@brand-group.com

Kształcenie: Handlowiec

Sabine Groove

tel: +49(2947)889-616

e-mail: SGroove@brand-group.com

kształcenie: zawody techniczne Federn Brand

Rainer Podszun

tel: +49(2947)889-145

e-mail: RPodszun@brand-group.com

kształcenie: zawody techniczne Märkisches Federn-Werk

Jürgen Lange

tel: +49(2351)959-039

e-mail: JLange@brand-group.com

Praktyki/staże

Kathrin Stein-Salecker

tel: +49(2947)889-619

e-mail: KStein-Salecker@brand-group.com